Działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Wlasny Biznes 12 maja 2015 0
Działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizowane jest Działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” pozwalające na uzyskanie dotacji na start dla firmy. Działanie to realizowane jest na obszarach wiejskich, gdzie notuje się wysoki wskaźnik bezrobocia, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Działanie 312 PROW pozwala na zakładanie mikroprzedsiębiorstw na wsi, ale warunkiem przy tym jest to, aby działalność ta nie była stricte działalnością rolniczą.

Dla kogo?

Beneficjentem Działania 312 PROW mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą. Uczestniczyć mogą w nim także spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych, prowadzący działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Dodatkowo, obrót takiego mikroprzedsiębiorstwa w ciągu roku lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym jest nie większy od kwoty 2 mln euro.

Na jaki cel?

Dotację w ramach Działania 312 można otrzymać na inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, między innymi na:

  • Zakup i instalację niezbędnego sprzętu i maszyn,
  • Zakup sprzętu biurowego i komputerowego,
  • Zakup środków transportu,
  • Sfinansowanie usług doradczych,
  • Zakup lub przystosowanie budynków do potrzeb przedsiębiorstwa,
  • Reklamę promocję produktów i usług firmy.

Dotacje na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” nakierowane są na wsparcie finansowe działalności mikroprzedsiębiorców na obszarach wiejskich, przy zakładaniu firm niewiążących się bezpośrednio z uprawą ziemi. Celem realizacji tego działania z PROW jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, a w konsekwencji także wzrost zatrudnienia na takich obszarach, z uwagi na rozwój przedsiębiorczości i wiejskiego rynku pracy.

Maksymalny pułap dotacji

Z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” realizowanego w ramach PROW, można obecnie otrzymać dotację na poziomie maksymalnie 300 tys. zł. Można uzyskać dotację do 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Do 100 tys. zł dotacji uzyskają przedsiębiorcy, jeśli w wyniku realizacji inwestycji utworzą jedno stanowisko pracy. Przy dwóch stanowiskach będzie to 200 tys. zł, a przy trzech lub więcej – 300 tys. zł.

Wnioski o dotację w ramach Działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw z PROW, można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0.00 avg. rating (0% score) – 0 votes

Skomentuj »