Dotacje dla firm w dolnośląskim

Wlasny Biznes 16 marca 2015 0
Dotacje dla firm w dolnośląskim
W województwie dolnośląskim wciąż młodzi przedsiębiorcy, planujący przeprowadzenie inwestycji w swojej firmie lub inwestujący w bieżącą działalność, mają możliwość wzięcia udziału w programie Unii Europejskiej i pozyskać dotację. Jest dla nich dostępne poddziałanie 1.1.E „Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą od 2 lat”. Poddziałanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Dla kogo?

Dotacje z poddziałania 1.1 E RPO dla Dolnego Śląska przeznaczone są dla przedsiębiorców prowadzących już działalność. Nie są więc to dofinansowania na start dla firm, ale dla przedsiębiorstw młodych, których staż rynkowy wynosi nie więcej niż dwa lata. Okres ten liczony jest od dnia uzyskania przez przedsiębiorcę wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach prowadzonego konkursu.

Największe szanse na uzyskanie dotacji mają projekty obejmujące:

  • Zakup środków trwałych,
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • Uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach związanych z realizacją projektu,
  • Sfinansowanie usług doradczych związanych z projektem.

Warunkiem formalnym wzięcia udziału w konkursie i uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 1.1E, będzie to, aby przedsiębiorca prowadził działalność w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

Wysokość dotacji?

Maksymalnie wartość wydatków kwalifikowanych wynosi w poddziałaniu 1.1E w województwie dolnośląskim, aż 800 tys. zł, a minimalnie – 40 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania, jaki może stać się udziałem przedsiębiorcy zgłaszającego swój projekt do dofinansowania, związany jest z częścią inwestycyjną i wynosi do 60% wydatków kwalifikowanych. Dodatkowo, należy podkreślić fakt, że wysokość wydatków związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych nie może przekroczyć 50% wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Wnioski o dotację można składać do 5 listopada 2013 roku włącznie, do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – w wersji elektronicznej, a następnie w ciągu 3 dni roboczych należy dokumentację konkursową dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty czy kuriera.

0.00 avg. rating (0% score) – 0 votes

Skomentuj »