Kiedy firma musi mieć kasę fiskalną?

Wlasny Biznes 22 kwietnia 2015 0
Kiedy firma musi mieć kasę fiskalną?
Dokonując sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz dla rolników ryczałtowych, przedsiębiorca zobowiązany jest do wykorzystywania kasy rejestrującej. Czy są wyjątki od tej reguły?

Kasa fiskalna obowiązkowa

Jeśli podatnik dokonuje sprzedaży towarów lub wykonuje usługi dla osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami i nie wykonują własnej działalności gospodarczej, ani nie pełnią funkcji rolników ryczałtowych, a jego przychód przekracza pulę 20 tys. zł rocznie, musi ewidencjonować zdarzenia gospodarcze z wykorzystaniem kasy fiskalnej.

Bezwzględny obowiązek korzystania z kasy rejestrującej spoczywa również na przedsiębiorcach, bez względu na wysokość obrotu, którzy dokonują (par. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku) :

 • dostawy:
 • gazu płynnego,
 • części do silników,
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów,
 • nadwozi do pojazdów silnikowych,
 • przyczep i naczep: kontenerów,
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten,
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów.
 • świadczenia usług:
 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych (z wyjątkiem czynności notarialnych),
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Kiedy zwolnienie z kasy?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wskazuje sytuacje, w których w latach2015-2016 przedsiębiorcy mogą prowadzić ewidencję bez zastosowania kasy rejestrującej. Zwolnienie przede wszystkim dotyczy wszystkich podatników, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym wyznaczonego limitu 20 tys. zł. Jeśli przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności w trakcie trwania roku podatkowego, powinien wyliczyć limit proporcjonalnie.

Ważne!

Do limitu 20 tys. zł obrotu nie są wliczane przychody pochodzące ze sprzedaży:

 • środków trwałych,
 • wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
 • nieruchomości.

Warunkiem jest przy tym udokumentowanie transakcji fakturą.

Przed wykonaniem pierwszej sprzedaży produktu lub usługi przedsiębiorcy zobowiązani do stosowania kas rejestrujących muszą dokonać ich fiskalizacji.

0.00 avg. rating (0% score) – 0 votes

Skomentuj »