Dotacje dla firm z POIG działanie 8.1

Wlasny Biznes 4 sierpnia 2015 0
Dotacje dla firm z POIG działanie 8.1
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka współfinansowany z Unii Europejskiej, z Funduszy Strukturalnych, jest dobrze znany polskim przedsiębiorcom, bowiem dzięki niemu mieli oni szansę zrealizować swoje plany inwestycyjne przy wsparciu finansowym z Unii. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych jest wiele działań dofinansowujących działanie przedsiębiorców. Między innymi jest to Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Celem tego działania jest stymulowanie rozwoju usług, jakie są świadczone w formie elektronicznej. Nie muszą być one jednak wybitnie innowacyjne, aby obecnie pozyskać dotację z Unii Europejskiej.

Cel dofinansowania

Wszystkie projekty zakładające wdrożenie lub rozwój elektronicznych usług mają szansę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach Działania 8.1. Warto przy tym dodać, że projekty mogą obejmować także wytworzenie pewnych produktów cyfrowych, które są konieczne doświadczenia e-usług. Wśród przedsiębiorców może istnieć problem z poprawnym zdefiniowaniem e-usługi. Otóż jest to usługa elektroniczna, świadczona w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych, w publicznych sieciach telekomunikacyjnych. Usługa ta jest uaktywniana na indywidualne żądanie odbiorcy. Usługi telekomunikacyjne, czy telewizyjne i radiowe nie mogą być postrzegane jako e-usługa i nie mogą być tym samym przedmiotem dotacji. Przedsięwzięcia zakwalifikowane do objęcia dotacją z Działania 8.1 mogą być dofinansowywane przez maksymalnie 24 miesiące. Wsparcie może wynieść do 70% wydatków kwalifikowanych, bądź 80%, jeśli beneficjent w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat.

Beneficjenci Działania 8.1

O dotację w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, mogą starać się wyłącznie najmniejsze firmy, mikro i mali przedsiębiorcy. Muszą oni prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i mieć tu swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania. Aby skorzystać z dotacji, beneficjent musi złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Działania 8.1. Najwcześniej młodzi przedsiębiorcy, zakładający swoje firmy, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w dniu wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej, ale nie później niż przed upływem roku, licząc od dnia takiego wpisu.

0.00 avg. rating (0% score) – 0 votes

Skomentuj »