Dotacje dla firm z POIG działanie 8.2

Wlasny Biznes 10 sierpnia 2015 0
Dotacje dla firm z POIG działanie 8.2
Jednym z programów Unii Europejskiej, w ramach którego polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje bezzwrotne czy dofinansowanie działalności, jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, nazywany w skrócie POIG.

Program ten swoim zakresem obejmuje kilka działań, które kierowane są do konkretnych grup podmiotów gospodarczych – beneficjentów dotacji. Takim działaniem jest Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Jak sama nazwa wskazuje, działanie to nakierowane jest na upowszechnianie w gospodarcze nowoczesnych technologii, sprzyjających rozwojowi kontaktów biznesowych na rynku B2B.

W jakim celu?

Głównym priorytetem działania 8.2 jest ułatwianie wdrażania w polskich przedsiębiorstwach technologii informatyczno-komunikacyjnych, które przyczyniłyby się do ułatwienia nawiązywania i prowadzenia współpracy z partnerami biznesowymi – tak w kraju, jak i poza jego granicami. Uczestnictwo w programie ma również na celu promowanie powstawania przedsięwzięć biznesowych na wspólnych płaszczyznach, ale prowadzonych przez przedsiębiorców w formie elektronicznej, a nie osobistej, tradycyjnej.

Dotacje z wyżej wymienionego działania beneficjenci Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka mogą pozyskać na ogólnie rzecz ujmując przedsięwzięcia o charakterze technicznym i organizacyjnym. Działania te mają na celu realizowanie procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy co najmniej 3 partnerami biznesowymi.

Dla kogo?

Działanie 8.2 POIG jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, posiadających albo miejsce zamieszkania albo własną siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem uzyskania dotacji jest to, aby przedsiębiorca współdziałał na podstawie uprzednio zawartych umów o współpracy z co najmniej dwoma partnerami i planował jej rozwój w oparciu o nowoczesne rozwiązania elektroniczne. Beneficjentem dotacji Działania 8.2 POIG będą przedsiębiorcy wdrażający i integrujący nowe lub dotychczas stosowane systemy informatyczne i komunikacyjne, w procesach biznesowych.

Dotacja może pokryć do 70% wydatków kwalifikowanych. W ramach wydatków obejmujących doradztwo, poziom wsparcia wyniesie do 50%. O wysokości dotacji decyduje status przedsiębiorcy, lokalizacja projektu i poziom intensywności prowadzonych działań.

0.00 avg. rating (0% score) – 0 votes

Skomentuj »