Inwestowanie na rynku Forex – jak ograniczyć ryzyko?

Wlasny Biznes 17 września 2018 0
Inwestowanie na rynku Forex – jak ograniczyć ryzyko?
Międzynarodowy rynek walutowy Forex ma dynamiczny charakter. Kursy par walutowych notowanych na Forexie zmieniają się bardzo szybko, co stwarza możliwość szybkiego zarobku, ale i w takim samym tempie można stracić zainwestowany kapitał.

Nie ulega wątpliwości, że inwestowanie na rynku Forex związane jest z wysokim poziomem ryzyka. Czy istnieją sposoby na jego ograniczenie?

Skąd wynika ryzyko inwestowania na Forexie?

Aby zrozumieć poziom ryzyka inwestowania na rynku Forex (przeczytaj także: www.xtb.com/pl/edukacja/co-to-jest-forex), trzeba w pierwszej kolejności zrozumieć mechanizmy, jakie rządzą jego funkcjonowaniem. Należy uświadomić sobie, że jest to ogromny, dynamicznie zmieniający się rynek, który nie podlega kontroli ze strony jednego, centralnego organu. Wyższe ryzyko inwestycyjne jest związane tutaj z szansami na osiągnięcie znacznego zysku. Jest też i druga strona „medalu” – jeśli szybko można wypracować wysokie zyski, to jednocześnie w tym samym czasie, przez nietrafione decyzje inwestycyjne, można tyle samo stracić. Rynki walutowe zasadniczo opierają się na spekulacjach, są niestabilne i trudno przewidzieć jakiekolwiek ruchy, jakie na nich zajdą.

O ile na giełdzie papierów wartościowych zmiany kursów akcji są zwykle rozciągnięte w czasie, o tyle na Forexie zmiany zachodzą nawet co sekundę. W jednej chwili dana waluta może podrożeć lub zmniejszyć swoją wartość w stosunku do drugiej i innych walut w sposób drastyczny. Nieprzewidywalny charakter wyceny par walutowych na Forexie to z jednej strony ryzyko, ale z drugiej szansa dla inwestorów. Wystarczy się z nim oswoić i nauczyć się nim odpowiednio zarządzać.

Ryzyko związane z dźwignią finansową

Dużym zagrożeniem dla inwestorów, zwłaszcza tych początkujących, stanowi dźwignia finansowa. Jej użycie polega na zwiększeniu wielokrotnie zainwestowanej kwoty. Jeśli wypracujemy zyski z własnego kapitału, będą one pomnożone przez dźwignię. Jeśli poniesiemy stratę – też będzie ona odpowiednio wyższa. Dlatego dźwignia finansowa działać może zarówno na naszą korzyść, jak i niekorzyść. Trzeba z niej ostrożnie korzystać i zachować zimną krew przy inwestowaniu. Przy dźwigni finansowej można dodatkowo wykorzystać strategię Stop Loss, która uchroni inwestora przed utratą wszystkich środków. Polega ona na ograniczeniu z góry akceptowalnego poziomu strat na otwartej pozycji.

Aktualne informacje na temat ograniczeń wprowadzanych przez ESMA >>

Jak kontrolować ryzyko?

Doświadczeni inwestorzy potrafią niemal bezbłędnie kontrolować ryzyko, posługując się przy tym techniką minimalizowania strat. Wiedzą, na jaki poziom inwestycji mogą sobie pozwolić. Ważne jest określenie takiego poziomu progu inwestycyjnego, który nie można przekroczyć. Słowem, trzeba kierować się zasadą, że nie możemy więcej zainwestować, niż jesteśmy w stanie stracić – i to bez względu na poziom zaawansowania inwestora na rynku Forex.

Podstawą ograniczania ryzyka inwestycyjnego podczas gry na Forexie jest dywersyfikacja swojego portfela. Należy inwestować kapitał w kilka pozycji i kupować różnej klasy aktywa. Dobrym pomysłem jest przestrzeganie zasady inwestowania nie więcej niż 5 proc. wolnych środków finansowych w pojedynczą pozycję. Jeśli okaże się, że decyzja inwestycyjna była nietrafiona w przypadku 1-2 pozycji, to wciąż będziemy mieć wystarczające środki, aby odrobić poniesione straty i wyjść „na swoje”.

Inwestowanie na rynku Forex wymaga zaangażowania i dyscypliny. Nie można dać się ponieść emocjom, które w tym przypadku nie będą dobrym doradcą. Ważne jest, aby przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych kierować się analizą techniczną, w której trzeba używać prostych poziomów wsparć i oporów.

Inwestorzy rynku Forex posiadający doświadczenie i wiedzę w temacie inwestowania na rynku walutowym potrafią ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Traktują je jako integralny element inwestowania, a nie zagrożenie dla ich finansów. Wiedzą, że rynek Forex wykazuje wysoką zmienność w krótkim czasie, ale postrzegają w tym swoje szanse na szybki zarobek.

0.00 avg. rating (0% score) – 0 votes

Skomentuj »