Dotacje od PARP dla startupów – jak, co, dla kogo?

Wlasny Biznes 6 września 2015 0
Dotacje od PARP dla startupów – jak, co, dla kogo?
Unia Europejska inwestuje w młode, perspektywiczne biznesy z branży badań i innowacji. Dlatego na dofinansowanie z funduszy unijnych mogą między innymi liczyć autorzy startupów. Instytucją pośredniczącą w Polsce w wypłacie takich środków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak starać się o dotację?

Wysokie środki finansowe dla startupów

PARP już w poprzedniej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, na lata 2007-2013, dysponowała dużymi kwotami na dofinansowanie startupów technologicznych. Zainwestowała w młody, innowacyjny biznes kwotę rzędu 2,8 mld zł. W latach 2014-2020 będzie podobnie, a przedsiębiorcy mający doskonałe pomysły na nowoczesny biznes będą mogli ubiegać się o dotacje w różnych programach na poziomie regionalnym i ponadregionalnym, m.in. z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lub z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Z PO IR najwięcej pieniędzy przeznacza się na dofinansowanie startupów z branż nowoczesnych technologii, rozpoczynających aktywność od działalności badawczo-rozwojowej, pozwalającej na opracowanie nowych produktów i usług, które w późniejszym czasie będą mogły zostać skomercjalizowane.

Konkretne programy unijne

Startupy będą mogły pozyskać dofinansowanie oraz wsparcie doradcze dla swojego biznesu z takich programów jak:

  • PO Inteligentny Rozwój,
  • PO Cyfrowa Polska,
  • PO Polska Wschodnia,
  • Regionalne Programy Operacyjne.

PO Inteligentny Rozwój to program krajowy adresowany do firm z całej Polski, które podejmują się realizacji projektów o charakterze innowacyjnym. Finansowane mogą być w jego ramach badania i wprowadzanie gotowych rozwiązań na rynek. Przedmiotem dofinansowania będą innowacyjne rozwiązania IT oraz narzędzia IT konieczne do realizacji projektu.

Twórcy startupów powinni zainteresować się także Programem Operacyjnym Cyfrowa Polska, który ma na celu zwiększenie dostępu społeczeństwa do szerokopasmowego internetu i wprowadzenie oraz usprawnienie e-administracji. Dofinansowanie będzie możliwe, jeśli startup przyczynia się do realizacji takich założeń.

Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą otrzymać wsparcie dla startupów, dla usprawnienia procesów biznesowych w związku z eksportem towarów lub usług. Mowa tu o przedsiębiorcach z takich województw jak:

  • lubelskie,
  • podkarpackie,
  • podlaskie,
  • świętokrzyskie,
  • warmińsko-mazurskie.

Ponadto, w każdym województwie uruchamiane będą w latach 2014-2020 osobne programy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, które rozdysponują pieniądze na potrzeby właściwe dla danego regionu. Projekty zgłoszone do dofinansowania powinny odpowiadać szczegółowym opisom osi priorytetowych w regionach Polski. Dofinansowanie z tych programów można otrzymać między innymi na zakup sprzętu i oprogramowania w związku z realizacją wprowadzenia e-usług, na wdrożenie systemu zarządzania czy rozwój działalności on-line.

Twórcy startupów muszą śledzić na bieżąco ogłoszenia o naborze do konkursów o dotacje i dofinansowanie, ze środków krajowych i z funduszy Unii Europejskiej, aby móc sfinansować w ten sposób uruchomienie działalności gospodarczej.

0.00 avg. rating (0% score) – 0 votes

Skomentuj »